Rosalia Stancu
66_Rosalia Stancu – Blumenmarkt in Simmern
Rosalia Stancu
56_Rosalia Stancu – Stilles Da sein

Rosalia Stancu
49_Rosalia Stancu – Die Ruhe genießen
Rosalia Stancu
37_Rosalia Stancu – Birkenwäldchen
Rosalia Stancu
28_Rosalia Stancu – Allein im Garten
Rosalia Stancu
23_Rosalia Stancu – Der Regen kommt
Rosalia Maria Stancu
16_Rosalia Stancu – Gefangen
Rosalia Maria Stancu
09_Rosalia Stancu – Dunkle Zeiten
Rosalia Maria Stancu
188_Rosalia Maria Stancu – Stillleben mit Äpfeln
Rosalia Maria Stancu
179_Rosalia Maria Stancu – Stillleben mit Wecker